ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล

การสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลเน้นไปที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การเรียนรู้อังกฤษในระดับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กในการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานของภาษาอังกฤษและเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอะไรที่สนุกสนานและน่าสนใจที่จะเรียนรู้

การสอนภาษาอังกฤษในระดับนี้ยังมีการใช้เพลง, การเล่นเกมส์, และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยเด็กในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน การใช้ภาษาอังกฤษในการเล่นเกมส์หรือการฟังเพลงสามารถช่วยในการเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษและส่งเสริมการออกเสียงของเด็กได้

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับอนุบาลมีหลายวิธี แต่เป้าหมายหลักคือการส่งเสริมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานและการเรียนรู้ภาษาในบริบทต่างๆ ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่สามารถใช้ได้สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล

 • การเรียนรู้ผ่านการเล่น: เด็กชอบเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้น การใช้เกมหรือของเล่นที่มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอาจช่วยเพิ่มความสนุกสนานและสนุกสนานในการเรียนรู้

 • การเรียนรู้ผ่านภาพ: การใช้ภาพเป็นวิธีการที่ดีในการสื่อสารกับเด็กอนุบาล การใช้ภาพเป็นตัวช่วยสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจของเด็กในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้

 • การเรียนรู้ผ่านเสียงเพลง: เพลงเป็นวิธีการที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล เพลงสามารถช่วยเพิ่มความจำของเด็กและช่วยให้เด็กจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

 • การเรียนรู้ผ่านการฟัง: การฟังเป็นวิธีการที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล เด็กสามารถฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษหรือเพลงภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้

 • การเรียนรู้ผ่านการสนทนา: การสนทนาเป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับเด็กอนุบาล เนื่องจากเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการสนทนากับผู้ใหญ่ โดยการสนทนาที่เหมาะสมจะต้องเน้นไปที่ความสนุกสนานและความเข้าใจของเด็ก
ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล

ภาษาอังกฤษแสนสนุก

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าสนุกและมีประโยชน์อย่างมาก อยากชวนเด็กๆ ทุกคนมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สำหรับเด็กอนุบาล เราจะเริ่มต้นเรียนคำศัพท์พื้นฐานๆ กันก่อนนะคะ เช่น สี, เลข, สัตว์ ผลไม้ อาหาร และอื่นๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รูปร่างของวัตถุ เครื่องมือ และอาชีพต่างๆ

คำศัพท์ทั่วไปภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล
 • Colors (สี): red, blue, green, yellow, etc.
 • Numbers (ตัวเลข): one, two, three, etc.
 • Shapes (รูปรทง): circle, square, triangle, etc.
 • Animals (สัตว์): dog, cat, bird, fish, etc.
 • Fruits (ผลไม้): apple, banana, orange, etc.
 • Vegetables (ผัก): carrot, tomato, cucumber, etc.
 • Body parts (ส่วนประกอบของร่างกาย): head, eyes, nose, mouth, etc.
 • Family members (สมาชิกในครอบครัว): mom, dad, brother, sister, etc.
 • Basic verbs (คำกริยาพื้นฐาน): run, jump, play, eat, etc.
 • Basic nouns (คำนามพื้นฐาน): ball, toy, book, etc.

เมื่อเด็กอนุบาลเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญสำหรับครูและผู้ปกครองคือทำให้กระบวนการเรียนรู้สนุกสนานและมีส่วนร่วม โดยใช้เกม เพลง และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ

Scroll to Top