ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร เรียนออนไลน์ฟรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับวัยต่างๆ เรียนฟรี

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

สำหรับเด็กอนุบาล

สำหรับพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการฟังภาษาอังกฤษจากอักษรไปถึงคำกับประโยคที่ง่าย เตรียมตัวสำหรับชั้นเรียนถัดไป

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม

สำหรับเด็กประถม

ปรับปรุงความสามารถในการทักษะการอ่าน การเขียนและพูดภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้น เพิ่มความมั่นใจในไวยากรณ์และคำศัพท์

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม

สำหรับเด็กมัธยม

สำรวจโลกแห่งภาษาอังกฤษ พัฒนาการสื่อสารและทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในฐานะวัยรุ่น เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

มาเรียนภาษากันเถอะ

ความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

ในโลกปัจจุบัน การพูดได้หลายภาษามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากช่วยเปิดโอกาสการทำงานแล้ว ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและรู้จักวัฒนธรรม สถานที่ และวิถีชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น ยิ่งเราเก่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถแสดงออกได้อย่างดี

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการเรียนหรือในด้านอาชีพและความชอบส่วนตัว การเข้าใจความสำคัญของภาษาอังกฤษจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางประการที่ควรหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

จากภาษาพูด 6,500 ภาษาในโลกทุกวันนี้ ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร? ในฐานะที่เป็นภาษาที่มีผู้พูดมากเป็นอันดับสามของโลกรองจากภาษาจีนกลาง ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษได้รับการพูดและสอนอย่างกว้างขวางในกว่า 118 ประเทศ และเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกในฐานะภาษาทางการค้าหรือภาษาทางการทูตและการท่องเที่ยวทั่วโลก สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คือ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ สื่อ และอินเทอร์เน็ต

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ในประเทศไทยได้มีการสอนและสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะช่วยได้อย่างแน่นอนสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ  เนื่องจากบทบาทของภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนสำคัญในด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ความสำคัญของภาษาอังกฤษสามารถเห็นได้ในเกือบทุกด้านของชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้กันมากที่สุด ดังนั้นนายจ้างส่วนใหญ่จึงคาดหวังว่าจะมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งในระหว่างกระบวนการจ้างงาน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานอย่างมาก ชั้นเรียนภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในการทำงานต่างประเทศ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

จำเป็นต้องมีภาษากลางที่เราเข้าใจได้เพื่อใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผลให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นคลังความรู้ที่หลากหลายตั้งแต่ด้านสังคมไปจนถึงการเมือง ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน แต่ละอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อช่วยให้สามารถสื่อสารและจัดการประชุมได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุใดภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ

เหตุผลในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก
 • ภาษาอังกฤษนั้นสนุก!
 • ช่วยให้ผ่านหลักสูตรการศึกษา
 • เรียนหรือใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 • ใช้สำหรับการทำงาน
 • เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
 • มีประโยชน์เมื่อเดินทาง
 • ชอบเรียนภาษาใหม่ๆ
 • ต้องการที่จะเข้าใจเพลงเป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องการที่จะเข้าใจภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ
 • อยากรู้จักเพื่อนใหม่
 • พูดคุยกับผู้คนและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ
 • เนื้อหาส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ต (ที่น่าสนใจ) เป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลมักจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน เช่น สีสัน (colors) อาหาร (food) สัตว์ (animals) และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน (daily routines) เช่น นอนหลับ (sleeping) กินข้าว (eating) แต่งตัว (dressing up) เป็นต้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้รูปแบบประโยคพื้นฐาน เช่น คำถาม คำตอบ คำอธิบาย และคำบอกกล่าว

นอกจากนี้จะมีการเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การอ่านเรื่องสั้นๆ การเล่าเรื่อง การวาดรูป และการสนทนากับเพื่อนๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

บทเรียนฟรีสำหรับเด็กอนุบาล

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม

สำหรับเด็กประถมมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่นการเรียนรู้พจนานุกรมพื้นฐาน การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน การเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและการฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างเบื้องต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมประกอบไปด้วยหลายส่วน ได้แก่

เป็นการสร้างความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเข้าใจเนื้อหาอย่างง่ายด้วยการใช้เรื่องราวสั้น ๆ หรือภาพการ์ตูน

เป็นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การเขียนตัวอักษรและคำศัพท์พื้นฐาน

เป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนรู้เสียงของภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การออกเสียงและฟังเสียงพื้นฐานของภาษาอังกฤษ

เป็นการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและการใช้คำศัพท์ในประโยคอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ภาษาอังกฤษเด็กประถม
ภาษาอังกฤษเด็กประถม

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม

สำหรับเด็กประถมมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่นการเรียนรู้พจนานุกรมพื้นฐาน การอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน การเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและการฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างเบื้องต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมประกอบไปด้วยหลายส่วน ได้แก่

เป็นการสร้างความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเข้าใจเนื้อหาอย่างง่ายด้วยการใช้เรื่องราวสั้น ๆ หรือภาพการ์ตูน

เป็นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การเขียนตัวอักษรและคำศัพท์พื้นฐาน

เป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนรู้เสียงของภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การออกเสียงและฟังเสียงพื้นฐานของภาษาอังกฤษ

เป็นการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและการใช้คำศัพท์ในประโยคอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ภาษาอังกฤษเด็กวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ศัพท์พื้นฐานและการออกเสียงที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องฝึกการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังด้วย หากต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อหรือการทำงาน อาจต้องฝึกฝนทักษะการเขียนเอกสาร การนำเสนอ และการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้ด้วย

นอกจากนี้สามารถเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แบบออนไลน์ เช่น หนังสือเรียนออนไลน์ วิดีโอการสอน และแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในแอปสโตร์หรือกูเกิลพลายส์ สิ่งสำคัญควรจะมีความอดทนและพยายามเรียนรู้ทุกวัน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานคืออะไร?

การใช้ไวยากรณ์ในการพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การพูด การฟังเพื่อสื่อสาร ความหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการส่งเสริมความมั่นใจในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ มีความสำคัญเนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราได้เกือบทุกด้าน

การอ่าน

การอ่านคือความสามารถในการตีความและเข้าใจการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจำคำศัพท์และแยกความหมายที่แน่นอนจากคำเหล่านั้น

การเขียน

ทักษะการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการเรียน เราอาจต้องมั่นฝึกเขียนทุกวัน การพัฒนาทักษะการเขียนจะช่วยให้เขียนได้กระชับและสื่อสารความคิดกับผู้อ่านได้

การฟัง

การฟังคือความสามารถในการเข้าใจการสื่อสารด้วยคำพูด รวมถึงการทำความเข้าใจว่าคำที่พูดหมายถึงอะไร? ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพควรให้เวลาและพื้นที่ความคิดแก่ผู้สนทนา

การพูด

นี่คือความสามารถในการแบ่งปันความคิดอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพผ่านคำพูด ด้วยน้ำเสียง และระดับเสียงของเราเอง การพูดช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างชัดเจน

Scroll to Top